IF Birkebeineren - Håndball

IF Birkebeineren - Håndball

Informasjon om Barneidrett IBK 2016-2017 håndball

Postet av IF Birkebeineren - Håndball den 12. Aug 2016

Organisering av barneidrett i IBK

På årsmøtet 2015 ble en ny organisering av barneidretten i IBK vedtatt.

Særgruppene fotball, håndball og ski organiserer aktivitetene fra høsten det året barna starter i 1.klasse.

Sykkel har tilbud fra 10 år og tennis arrangerer tennisskole for barn og unge opp til 16 år.

Idrettsskolen er fortsatt en egen særgruppe som barna kan velge å være med i, enten som eneste aktivitetstilbud eller i tillegg til de øvrige særidrettene.

IBKs mål ved å gjøre denne strategiendringen er at barna skal få et bedre tilrettelagt idrettstilbud fra en tidligere alder. Siden spisskompetansen innenfor hver idrett befinner seg i særgruppene, har vi større muligheter til å utvikle trenernes kompetanse, samarbeidet mellom lagene/gruppene innenfor en særidrett og til syvende og sist barnas utvikling og idrettsglede.

Idrettsskolen vil fortsatt være det første møtet med IBK for de fleste barn, og er derfor svært viktig med tanke på rekrutering til klubben og å gi mange positive opplevelser med allsidig lek og trening. Samarbeid og koordinering av gode og hensiktsmessige overgang mellom Idrettsskolen og særgruppene for alle barn er avgjørende for at klubbens mål for barneidrett skal nås.

Kontingenter / treningsavgift

Kontingentene for å være med i barneidrett i IBK er ment å ikke være for høy, og at det skal være mulig å være med i flere særidretter. Det betales en treningsavgift ut fra hvor mange særgrupper barnet ønsker å være med i. Treningsavgiften blir deretter fordelt innad i klubben til de ulike særgruppene. Treningsavgiften faktureres hvert halvår.

  • Barneidrettsåret følger skoleåret, så overgang mellom kontingentsatser følger også skoletrinn.

Satser for høst 2016- vår 2017:

Under skolealder: kr 300 hvert halvår 1.-5.klasse:

Med i én gruppe: kr 550 hvert halvår

Med i to grupper: kr 650 hvert halvår

Med i tre grupper: kr 750 hvert halvår

Norges Idrettsforbund vedtok på idrettstinget i 2015 at medlemskontingenten i idrettslag skal være på minst 100 kr pr. medlem. Medlemskontingent i IBK for medlemmer under 12 år er satt til kr. 100 fra 2017.

Medlemskontingenten kommer i tillegg til treningsavgiften og faktureres sammen med treningsavgiften for vårhalvåret, men de som meldes inn på høsten faktureres sammen med høstfakturering.

  • Fra og med den høsten man starter i 6.klasse følges treningsavgften som den enkelte særgruppe vedtar for aldersgruppen på sine årsmøter.

Håndball

IBK håndball tilbyr trening for jenter og gutter fra det året de fyller 6 år. Våre håndballag deltar i seriespill, aktivitets- og minihåndballturneringer og utvalgte cuper. Hjemmearenaen til IBK håndball er Ekneshallen.

Treningstider: Treningene for det enkelte håndballag foregår på ettermiddag/kveld på ukedager i Ekneshallen og/eller i gymsalene på Stenseth og Krokstad skole. Detaljert informasjon om treningstider og sted for det enkelte lag blir publisert på IBK håndball sine nettsider.

Informasjonsmøte: Foreldre til alle barn som har lyst til å spille håndball, ønskes velkommen til IBK håndball sitt informasjonsmøte i Ekneshallen 14 september 2016 kl 18:00 Egen invitasjon vil bli publisert på IBK håndball sine nettsider og via vår facebookside IF Birkebeineren håndball

Kontaktinformasjon:

Leder: Bjørn Erik Kristiansen

Epost: birkebeineren@rsn.handball.no

Øvrig kontakt informasjon vil være tilgjengelig på IBK håndball sine nettsider.

Informasjon for de andre særgruppene i IBK vil bli publisert på den enkelte særgruppe sin hjemmeside.

Komplett informasjon brosjyre publiseres på hovedforeningen hjemmeside
Kommentarer

0 Kommentar

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline